Napriek hlasitým protestom zo strany poisťovní poslanci pred koncom minulého roka schválili prostredníctvom novely zákona o poisťovníctve zavedenie 8-percentného daňového odvodu zo všetkých neživotných poistiek. Už vtedy analytici avizovali, že poisťovne si tento odvod premietnu do zvýšených cien poistného, na čo v konečnom dôsledku doplatia bežní klienti.

Táto zmena na poistnom trhu platí už piaty mesiac a nás zaujímalo, či 8-percentné zvýšenie daňového zaťaženia pre všetky druhy neživotného poistenia v realite prinieslo nárast cien poistného? Spýtali sme sa finančného poradcu Mariána Šimeka zo spoločnosti Fincentrum.

Áno i nie. Poistný trh je živý organizmus a ten z pravidla na mierne zmeny z externého prostredia reaguje postupne. Toto zvýšenie by som k takýmto miernym zmenám zaradil.

Na slovenskom trhu máme aktuálne niečo cez 20 poisťovní, ktoré ponúkajú neživotné poistenie v rôznom rozsahu. Každá z týchto poisťovní reagovala do tohto momentu inak, niektoré poisťovne zatiaľ nereagovali vôbec.

Ak by som sa mal na zvyšovanie cien zamerať podľa jednotlivých segmentov neživotného poistenia, tak najväčšie turbulencie možno badať v oblasti povinného zmluvného poistenia (PZP), i keď na tu sa už tento odvod vyberá od roku 2002, takže na aktuálny pohyb cien nemá vplyv.Ceny sa menia najmä pri niektorých vybraných skupinách poistníkov. Už dlhšiu dobu rastú ceny pre mladých vodičov, rastie tiež poistné pre podnikateľov, právnické osoby a vodičov s nehodami.V niektorých poisťovniach išli ceny pre týchto vodičov nahor aj o viac ako 30%. Treba tiež ale povedať, že zvyšovanie cien PZP sa dalo a ešte stále i dá očakávať.

V oblasti havarijného poistenia je nárast cien takisto viditeľný, no tu je viac celoplošný a cenníky jednotlivých poisťovní sa upravovali i podľa výsledkov z predchádzajúceho roka. Pri tomto produkte nie je taký tlak na cenu z externého prostredia ako pri PZP, kde sa vďaka on-lineporovnávačom cien ceny stlačili na minimum a poisťovne  sa začali segmentovať na jednotlivé skupiny vodičov. Z tohto dôvodu zdvihli niektoré poisťovne ceny pri havarijnom poistení i o 30% a naopak niektoré išli dokonca s cenou nadol.

Najmenej viditeľný je nárast cien pri poistení nehnuteľností a domácnosti. Väčšinapoisťovní v tomto segmente nepristúpila k zvyšovaniu cien vôbec, a ktoré pristúpili, tak iba kozmeticky. Nehodovosť v tomto segmente je dlhodobo na najnižšej úrovni a niektoré poisťovne si práve z tohto segmentu vykrývajú straty, napr. z oblasti PZP.

V každom prípade si za posledné roky nespomínam na taký dynamický pohyb v cenníkoch poisťovní. Zvýšenie cien pre rizikových klientov si vyžiadal samotný trh a treba povedať, že toto zvýšenie cien prinesie do systému väčšiu spravodlivosť. O 8-percentné zvýšenie daňového zaťaženia však trh nežiadal, podľa poisťovní aj viacerých nezávislých odborníkov je táto daň iba spôsobom ako vytiahnuť dodatočné financie do štátneho rozpočtu bez adekvátnej kompenzácie či zdôvodnenia.

Marián Šimek

Marián Šimek

Od roku 2006 hľadám najlepšie riešenia pre financie svojich klientov.


Zobraziť profil

Kategórie

Finanční Experti newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta financií. Nenechajte si ujsť podstatné informácie a tipy.

Pomáhame vám robiť tie správne rozhodnutia ...

Kontaktujte nás