Životné poistenie je zmluva medzi poisťovateľom a poistníkom, ktorá zabezpečí, že v prípade poistnej udalosti – smrti, ale aj úrazu či choroby, poistenému zabezpečí dohodnutú poistnú sumu. Tento finančný produkt je ponúkaný výlučne poisťovňami.

Druhov životných poistení je na trhu viacero. Poznáme kapitálové životné poistenie, investičné životné poistenie, ale aj rizikové životné poistenie, či samostatné poistenie rakoviny. Dokonca je dnes možné poistiť len riziká spôsobené úrazom – takéto poistenie sa nazýva úrazové.

Poistenie nie je vhodnou alternatívou prípravy na starobný dôchodok. Je pre klienta neefektívne sporiť v poistnom produkte, pretože poistná zmluva obsahuje hromadu dodatočných poplatkov, ktoré by napríklad v prípade investovania do podielových fondov na priamo nemusel klient vôbec poisťovni platiť.

1. Výber poistných rizík

Dôležité, priam až nevyhnutné, je rozoznať a určiť finančné riziká spôsobené poistnou udalosťou, teda vedieť aspoň odhadom stanoviť výpadok príjmu ako aj výšku poistnej sumy v prípade tohto rizika. Napríklad, ak dôjde k smrti poisteného, tak v prípade splácania hypoúveru nebudú pozostalí schopní úver riadne a načas splatiť. Životné poistenie nastavené správne by v prípade smrti poisteného pomohlo zamedziť exekúcii majetku a rodina tak nepríde o strechu nad hlavou. V prípade nastavenia poistných súm vás čaká s finančným expertom celkom morbídna debata, ale ak chcete poistenie nastaviť na mieru, nevyhnete sa jej.

2. Výluky poistenia

Dávajte si pozor na poistenia, ktoré sú síce lacné, ale plnenie z nich v istých prípadoch nedostanete. Tieto prípady má každá poistná zmluva uvedené na zadnej strane poistnej zmluvy – vo všeobecných poistných podmienkach. Dobrý finančný sprostredkovateľ má prehľad o výlukách z poistenia a výber poisťovne realizuje aj s prihliadnutím na ne. Dobré životné poistenie nie je len o cene, ale aj o krytí rizík. Napríklad jedna konkrétna poisťovňa chráni pracovnú neschopnosť spôsobenú ako dôsledok komplikácie s chrbticou až od 2. roku platnosti zmluvy. Iná poisťovňa zase nevypláca plnú poistnú sumu v prípade zápalu pľúc a podobne.

3. Komplexné zmluvy pre celú rodinu

Dnes na trhu existujú poistenia, ktoré umožňujú poistiť viacero osôb na jednu poistnú zmluvu. Vyššia platba poistného navyšuje zľavu z poistenia a zároveň vyšší počet poistených rizík spúšťa sériu bonusových benefitov, ktoré dokážu cenu poistenia znížiť aj o 25-30%. Komplexné rodinné poistenie je v súčasnosti jeden z najlacnejších spôsobov, ako sa poistiť. Komplexným rodinným životným poistením sa zároveň ušetrí na administratívnych poplatkoch, ktoré by ste inak pri dojednaných poistných zmluvách osobitne museli platiť.

4. Výber poisťovne – osoba, s ktorou sa radíte

Pri výbere poisťovateľa je vhodné zvážiť viaceré alternatívy. Ak sa chcete radiť o poistení, tak nemá zmysel využiť služby viazaného finančného agenta. Viazaný finančný agent disponuje poisteniami iba jednej poisťovne, pre ktorú vykonáva obchodného zástupcu. Nemá k dispozícii viaceré alternatívy a nerobí konkurenčné porovnanie. Bez porovnania viacerých alternatív si neviete utvoriť objektívny náhľad. Je to podobné, ako keby ste od obchodníka v BMW chceli, aby vám ukázal auto Peugeot či Škoda... Obráťte sa skôr na služby podriadeného alebo samostatného finančného agenta, alebo na platené služby finančného poradcu. Len vtedy budete môcť porovnávať viaceré návrhy poistných zmlúv.

5. Zdravotný dotazník – v ňom nikdy neklamte

Fajčíte čo i len jednu cigaretu denne, uveďte to v zdravotnom dotazníku. Mali ste vytknutý členok, drobnú jazvu na zápästí alebo ste boli na PN-ke v dôsledku zápalu pľúc pred pár rokmi v nemocnici? Všetko spíšte do zdravotného dotazníka. Ak chcete, aby k vám poisťovňa pristupovala férovo, buďte féroví aj vy k nej. Poistná zmluva je záväzok dvoch strán. Na jednej strane stojí poisťovňa, ktorá má právo poznať váš skutočný zdravotný stav a na druhej strane ste vy a požadujete od poisťovne plnenie v prípade, že dôjde k poistnej udalosti. Dopátrať sa k skutočnému zdravotnému stavu v čase uzatvárania poistenia je možné aj spätne cez zdravotné záznamy napríklad u všeobecného lekára. Ak v zdravotnom dotazníku pri uzatváraní zmluvy klamete, tak to poisťovňa neskôr zistí a môže to byť na vašu škodu.

Záver:

Správne nastavené poistenie nie je len o týchto piatich krokoch. Do výberu zasahujú aj iné premenné ako meno poisťovne (aktuálna kauza Rapid Life) alebo nastavenie indexácie zmluvy, dĺžky trvania zmluvy, výber pripoistení a zohľadnenie výšky platby za poistenie po zohľadnení príjmu. Výber a zazmluvnenie poistenia je zložitý proces a k jeho úspešnej realizácii je fajn obrátiť sa na finančného experta.

Ing. Marcel Onufer

Ing. Marcel Onufer

"Radím tak, ako by som chcel mať poradené, ak by som bol klientom ja."


Zobraziť profil

Kategórie

Finanční Experti newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta financií. Nenechajte si ujsť podstatné informácie a tipy.

Pomáhame vám robiť tie správne rozhodnutia ...

Kontaktujte nás